Programová brožura ke stažení zde

Podmínky účasti

  • Registrační poplatek pro lékaře: 1000,-Kč včetně DPH zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení během přednášek.

Slavnostní raut v hodnotě 650,-Kč a vstupné na prohlídku Českých Budějovic v hodnotě 50,- Kč nejsou v ceně registračního poplatku.

Při registraci na místě 1100 Kč včetně DPH.

Registrační poplatek, prosím, uhraďte na účet 37035231/0100, variabilní symbol 169407.

 

  • Snížená sazba pro střední zdravotnické pracovníky bez rautu: 300 Kč včetně DPH. Raut je možné si dokoupit

za cenu 650,-Kč/1 os.

  • Přihlášky k aktivní účasti odešlete do 10. 3. 2016. Přihláškový formulář je na www.orldny2016.
    Informace k tvorbě odborného programu MUDr. Milan Svoboda svoboda@nemcb.cz. Organizátoři si vyhrazují právo výběru přednášek. O výsledku budete včas informováni e- mailem. Délka trvání přednášek: 8 minut. K dispozici dataprojektor.
  • Přihlášky k pasivní účasti odešlete do 20. 4. 2016 Přihláškový formulář je na www.orldny2016.
    Informace k přihláškám fyzických osob: Mgr. Blanka Záleská: knihovna@nemcb.cz, 387 872 073
  • Ubytování si zajišťují účastníci sami přímo v Congress Hotelu Clarion (tel. 420 389 102 111, reservation.cchcb@clarion-hotels.cz.). V recepci uveďte, že jde o akci ORL dny. Uzávěrka ubytování je 30. 3. 2016.

Po tomto termínu hotel negarantuje ubytování. Jednolůžkový pokoj 1 300,-Kč, dvoulůžkový pokoj 1 700,-Kč.

Další informace:PhDr. Marie Šotolová, pr@nemcb.cz, 387 872 015, 723 847 004

Akce bude certifikována Českou lékařskou komorou dle stavovského předpisu č. 16 a Českou asociací sester.

 

Organizační výbor

MUDr. Milan Svoboda – odborný garant, prim. MUDr. Lubor Mrzena. Ph.D., Marie Fišerová, Irena Coufalíková,
PhDr. Marie Šotolová, Martina Mikešová, Jitka Bedriová.
 

Těšíme se na vaši účast a setkání odborné i společenské!!!

 

                                  prim. MUDr. Lubor Mrzena, Ph.D., MUDr. Milan Svoboda

                               ORL oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.